» Result analysis

 

RESULT ANALYSIS OF LAST 5 YEARS

Year
XII
XII (in aggregate)
App
Pass
Pass%
Above 45%
Above 60%
Above 75%
Above 90%
P.I.
2016-17 38 37 97.36% 5 15 13 4 71.91
2015-16 25 24 96% 2 13 8 1 74
2014-15 31 29 93.54 2 12 9 6 65.24
2013-14 24 22 91.66 04 09 09 NIL 58.65
2012-13 28 25 89.29 05 13 10 NIL 60.27
2011-12 24 22 91.66 03 14 5 NIL 56.67
2010-11 37 34 91.89 05 17 15 NIL 63.04
2009-10 39 33 84.62 02 18 11 02 63.65


Year
X
X
App
Pass
Pass%
A1
A2
B1
B2
C1
C2
D
E1
E2
Total Grades (A1 to E)

2016-17 37 37 100 17 10 7 3 0 0 0 0 0 37
2015-16 38 38 100 22 8 5 3 0 0 0 0 0 38
2014-15 45 45 100 11 9 16 7 2 0 0 0 0 45
2013-14 45 45 100 7 14 14 7 2 1 0 0 0 45
2012-13 36 36 100 6 11 7 6 3 3 0 0 0 36
2011-12 39 39 100 38 40 34 38 32 21 02 0 0 195
2010-11 37 37 100 3 8 10 7 3 0 0 0 0 31

Year
X
X
App
Pass
Pass%
5 to 5.9 CGPA
6 to 7.4 CGPA
7.5 to 9.9 CGPA
10 CGPA
P.I.
2016-17 37 37 100 0 5 26 06 85.41
2015-16 38 38 100 0 5 17 16 92.76
2014-15 45 45 100 3 14 23 5 79.7
2013-14 45 45 100 01 13 21 03 78.4
2012-13 36 36 100 09 14 10 03 61.21
2011-12 39 39 100 06 18 13 02 63.61
2010-11 32 31 96.88 05 05 19 03 76.41

 

SUBJECT WISE PERFORMANCE INDEX OF LAST 5 YEARS

CLASS X

Subject

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

English

69.6

81.64

57.99
64.86
78.20
80 90.7 93.92

Hindi

72.02

78.37

68.38
65.07
78.1
82.24 90.62 85.16

Sanskrit

75

87.5

87.5
79.17
96.9
80.36 97.9 95

Maths

55.1

68.75

59.03
51.01
71.3
66.94 82.56 76.35

Science

71.88

76.17

70.49
61.82
72.60
72.5 87.17 83.78

Social St

65.34

75

62.5
62.16
81.5
77.22 87.5 86.49
 

CLASS XII(SUBJECT WISE P.I.)

Subject

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

English

69.6

76.6

92.24

83.04

81.25

74.59 73.5 81.58

Hindi

72.02

57.08

75

75

62.50

90 93.75 62.5

Maths

75

77.78

61.43

40.74

42.61

60.57 49.4 48.93

Physics

55.1

45.51

39.53

59.38

50.00

52.82 50.5 55.26

Chemistry

71.88

70.51

65.88

51.34

53.13

60.08 56.0 63.16

Biology

65.34

59.58

45.31

60.63

58.00

69.11 56.94 55.95

Computer Sci.

66.25

76.39

71.15

78.13

77.27

76.78 80.35 74.26
PHYSICAL EDUCATION   57.5
 

 

TOPPERS OF LAST 5 YEARS

AISSC EXAM (XII)

 
Year Name % Marks
2016-17 VIMAL GATTANI 92.2
2016-17 KRISHNA KANT JAJU 91.8
2016-17 ADITYA BEZBARUAH 91.6
2016-17 MUKUL TOTLA 90.4
2015-16
PRIYANUJ BORTHAKUR 91.8
2015-16 TRISHNA BAISHYA 89.5
2014-15 VARSHA KARNANI 96%
2014-15 TONMOY SHARMA 95%
2014-15 KARNA JYOTI GOGOI 93.2%
2014-15 PRADUNMYA PRAN DUTTA 92.8%
2014-15 SUSMITA GOSWAMI 91.4%
2014-15 SRISTISHILA BARUAH 90%
2013-14 SHUBHAM DAKHARE 86.0
2012-13 ANUPRIYA BAJAJ 84.5
2011-12 PRIYANKA CHATTERJEE 82.2
2010-11 REETASHREE BHUYAN 86.6
2009-10 SWAGATA BORTHAKUR 90.8
 


AISS EXAM (X)

 
Year Name % Marks
2016-17

ABIR DUTTA

RHITOM SAYON SARMAH

ANANTA SINGH

DRISTANT PHUKAN

HISHIKESH PHUKAN

BISHMITA DUTTA

GRADE A1 CGPA 10
2015-16 KAUSHIK KR BORA
PRITOM PRAN DUTTA
TAMALIKA DUTTA
PRIYAXEE BORTHAKUR
ANNESHAN SARMAH
ARSHAD AZIZ RAHMAN
BIJAYLOKHIMI SAIKIA
DARSHAN PEGU
DARSHANA SAILU TANTI
DEBASMITA GOSWAMI
PRADUYOT SAIKIA
RITOM TAMULI
SHASWAT BARUAH
UDIPTA DUTTA
YUKTA JYOTI SAIKIA
ANUSHKA DUTTA
GRADE A1 CGPA 10
2014-15

DEBASHIS SARMAH

JISS MARIAM BABU

PEDDADA VENKATA SRIVAISHNAVI

RUPAYAN KARANJAI

TEJASVITA MEDHAVI

GRADE A1 CGPA 10
2013-14 SHREYA MUKHERJI
SUSMITA GOSWAMI
PRADUMNYA PRAN DUTTA
GRADE A1 CGPA 10
2012-13 BARSHA BORTHAKUR
DEVANUJ DUARA
SUBHRATA BORTHAKUR
GRADE A1 CGPA 10
2011-12 SHUBHAM GRADE A1 CGPA 10
2010-11 AAKANKSHA AGARWAL 93.4
2009-10 SUKANYA BORTHAKUR 95.0
 


 
 
 

 

 
 
 
Copyright©2011 2006-08 Kendriya Vidyalaya ONGC Jorhat